887.892 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
08.12.2022 Ochiuboului (Troglodytes troglodytes) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Piţigoi mare (Parus major) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Cocoşar (Turdus pilaris) 11 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Fâsă de luncă (Anthus pratensis) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă roşie (Aythya nyroca) 8 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 180 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 30 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă fluierătoare (Mareca penelope) 4 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 45 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă suliţar (Anas acuta) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Pescăruş sur (Larus canus) 26 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Şorecar comun (Buteo buteo) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 2 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă sunătoare (Bucephala clangula) 20 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Lişiţă (Fulica atra) 470 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) 47 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă mică (Anas crecca) 62 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă pestriţă (Mareca strepera) 25 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă pestriţă (Mareca strepera) 12 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Ferestraş mic (Mergellus albellus) 7 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă roşie (Aythya nyroca) 3 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Raţă roşie (Aythya nyroca) 7 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
08.12.2022 Erete de stuf (Circus aeruginosus) 1 George Brad / George Brad Draganesti-Olt (OT)
Afișat de la 101 până la 125 din 10,000 elemente