1.509.576 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
25.07.2024 Barză albă (Ciconia ciconia) 4 Sara Mihai / Sara Mihai Mahmudia (TL)
25.07.2024 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Lebădă de vară (Cygnus olor) 7 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Lebădă de vară (Cygnus olor) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Lişiţă (Fulica atra) 3 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Lebădă de vară (Cygnus olor) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Lebădă de vară (Cygnus olor) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 9 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 4 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 24 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Guguştiuc (Streptopelia decaocto) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Egretă mică (Egretta garzetta) 8 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Ciocănitoare de grădini (Dendrocopos syriacus) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 4 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Egretă mică (Egretta garzetta) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Ţigănuş (Plegadis falcinellus) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Egretă mică (Egretta garzetta) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Lebădă de vară (Cygnus olor) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Cioară grivă (Corvus corone cornix) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Coţofană (Pica pica) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
25.07.2024 Guguştiuc (Streptopelia decaocto) 1 EUGENIA PETRESCU / EUGENIA PETRESCU Sector 4 (B)
Afișat de la 1 până la 25 din 10,000 elemente