1.342.367 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
02.10.1999 Egretă mare (Ardea alba) 6 Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã Orlat (SB)
02.10.1999 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 20 Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã Orlat (SB)
02.10.1999 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 1 Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã Orlat (SB)
02.10.1999 Corcodel cu gât roşu (Podiceps grisegena) 1 Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã Orlat (SB)
02.10.1999 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 12 Ciprian Fântânã / József Szabó, Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Scatiu (Spinus spinus) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Fâsă de munte (Anthus spinoletta) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Presură galbenă (Emberiza citrinella) 20 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Cânepar (Linaria cannabina) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Sticlete (Carduelis carduelis) 50 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Florinte (Chloris chloris) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Botgros (Coccothraustes coccothraustes) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Cinteză (Fringilla coelebs) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Vrabie de casă (Passer domesticus) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Vrabie de câmp (Passer montanus) 100 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Piţigoi mare (Parus major) 20 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Piţigoi albastru (Cyanistes caeruleus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Cocoşar (Turdus pilaris) 300 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Sturzul viilor (Turdus iliacus) 8 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Mierlă (Turdus merula) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Corb (Corvus corax) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Cioară de semănătură (Corvus frugilegus) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Cioară grivă (Corvus corone cornix) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Stăncuţă (Corvus monedula) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
Afișat de la 151 până la 175 din 10,000 elemente