1.334.507 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
12.11.1999 Coţofană (Pica pica) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Gaiţă (Garrulus glandarius) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Graur (Sturnus vulgaris) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Pescăraş albastru (Alcedo atthis) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Porumbel domestic (Columba livia f. domestica) 30 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Becaţină comună (Gallinago gallinago) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Nagâţ (Vanellus vanellus) 7 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Lişiţă (Fulica atra) 200 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Erete vânăt (Circus cyaneus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Uliu porumbar (Accipiter gentilis) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Şorecar comun (Buteo buteo) 6 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Raţă cu cap castaniu (Aythya ferina) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Raţă cu cap negru (Aythya marila) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Saliste (SB)
12.11.1999 Raţă mică (Anas crecca) 40 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Raţă fluierătoare (Mareca penelope) 15 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 200 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Gârliţă mare (Anser albifrons) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 15 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 30 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 6 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
12.11.1999 Cufundar mic (Gavia stellata) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Saliste (SB)
21.04.2000 Presură de stuf (Emberiza schoeniclus) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
21.04.2000 Presură galbenă (Emberiza citrinella) 32 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
21.04.2000 Vrabie de câmp (Passer montanus) 17 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Orlat (SB)
Afișat de la 176 până la 200 din 10,000 elemente