71 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Cormoran mare, Phalacrocorax carbo 2 110 1 06.01.2021 25.01.2021 Observații Distribuție
2 Egretă mare, Ardea alba 3 7 1 27.11.2020 07.01.2021 Observații Distribuție
3 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 1 1 1 13.12.2020 13.12.2020 Observații Distribuție
4 Lebădă de vară, Cygnus olor 2 3 1 01.03.2021 04.03.2021 Observații Distribuție
5 Gârliţă mare, Anser albifrons 1 57 1 02.03.2021 02.03.2021 Observații Distribuție
6 Călifar roşu, Tadorna ferruginea 2 3 1 22.03.2021 22.03.2021 Observații Distribuție
7 Călifar alb, Tadorna tadorna 1 23 1 05.03.2021 05.03.2021 Observații Distribuție
8 Raţă mare, Anas platyrhynchos 2 10 1 13.12.2020 04.03.2021 Observații Distribuție
9 Ferestraş mare, Mergus merganser 1 5 1 07.01.2021 07.01.2021 Observații Distribuție
10 Codalb, Haliaeetus albicilla 1 1 1 01.03.2021 01.03.2021 Observații Distribuție
11 Erete de stuf, Circus aeruginosus 1 1 1 04.03.2021 04.03.2021 Observații Distribuție
12 Erete vânăt, Circus cyaneus 1 1 1 01.03.2021 01.03.2021 Observații Distribuție
13 Uliu păsărar, Accipiter nisus 3 3 1 11.01.2021 01.03.2021 Observații Distribuție
14 Şorecar comun, Buteo buteo 6 6 1 01.03.2021 21.03.2021 Observații Distribuție
15 Şorecar mare, Buteo rufinus 1 1 1 24.03.2021 24.03.2021 Observații Distribuție
16 Acvilă ţipătoare mică, Clanga pomarina 2 3 1 04.03.2021 17.08.2021 Observații Distribuție
17 Şoim călător, Falco peregrinus 1 2 1 24.10.2020 24.10.2020 Observații Distribuție
18 Ieruncă, Bonasa bonasia 1 1 1 03.09.2021 03.09.2021 Observații Distribuție
19 Fazan, Phasianus colchicus 2 2 1 04.03.2021 04.03.2021 Observații Distribuție
20 Cârstel de baltă, Rallus aquaticus 1 1 1 22.03.2021 22.03.2021 Observații Distribuție
21 Nagâţ, Vanellus vanellus 1 23 1 22.03.2021 22.03.2021 Observații Distribuție
22 Sitar de pădure, Scolopax rusticola 1 1 1 05.03.2021 05.03.2021 Observații Distribuție
23 Porumbel gulerat, Columba palumbus 1 1 1 05.03.2021 05.03.2021 Observații Distribuție
24 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 4 4 1 28.01.2021 04.03.2021 Observații Distribuție
25 Caprimulg, Caprimulgus europaeus 1 1 1 22.08.2021 22.08.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 71 elemente