1.334.908 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
01.09.2004 Raţă fluierătoare (Mareca penelope) 6 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Raţă pestriţă (Mareca strepera) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 50 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Lopătar (Platalea leucorodia) 33 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Barză albă (Ciconia ciconia) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Barză neagră (Ciconia nigra) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Stârc roşu (Ardea purpurea) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 35 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Egretă mare (Ardea alba) 25 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Egretă mică (Egretta garzetta) 20 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Stârc galben (Ardeola ralloides) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Stârc pitic (Ixobrychus minutus) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 250 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 120 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
01.09.2004 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 100 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Lou Bertalan Carna (DJ)
05.09.2004 Mierlă (Turdus merula) 1 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
05.09.2004 Silvie mică (Sylvia curruca) 2 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
05.09.2004 Silvie cu cap negru (Sylvia atricapilla) 1 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
05.09.2004 Lăstun de mal (Riparia riparia) 135 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
05.09.2004 Coţofană (Pica pica) 5 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
05.09.2004 Viespar (Pernis apivorus) 7 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
05.09.2004 Piţigoi mare (Parus major) 5 Ornitodata SOR / Dima Cornel, Laurentiu Petrencu .. Tulcea (TL)
Afișat de la 9,976 până la 10,000 din 10,000 elemente