389 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Ciocănitoare de grădini, Dendrocopos syriacus 4.879 7.232 133 06.10.2001 16.04.2024 Observații Distribuție
2 Raţă mare, Anas platyrhynchos 33.044 3.032.994 202 02.10.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
3 Pescăruş râzător, Larus ridibundus 15.624 1.435.106 157 12.11.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
4 Lăcar de stuf, Acrocephalus scirpaceus 2.609 4.920 82 20.08.2000 16.04.2024 Observații Distribuție
5 Silvie mică, Curruca curruca 5.803 8.378 131 21.04.2000 16.04.2024 Observații Distribuție
6 Porumbel gulerat, Columba palumbus 14.900 907.462 178 29.04.2000 16.04.2024 Observații Distribuție
7 Privighetoare roşcată, Luscinia megarhynchos 5.170 7.079 94 01.05.2002 16.04.2024 Observații Distribuție
8 Guguştiuc, Streptopelia decaocto 43.457 133.644 173 18.08.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
9 Mierlă, Turdus merula 21.510 36.438 195 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
10 Greluşel de stuf, Locustella luscinioides 2.721 3.687 87 21.04.2000 16.04.2024 Observații Distribuție
11 Silvie cu cap negru, Sylvia atricapilla 9.236 12.013 134 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
12 Piţigoi mare, Parus major 30.869 75.682 219 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
13 Coţofană, Pica pica 54.985 167.729 205 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
14 Vrabie de casă, Passer domesticus 29.502 267.044 180 20.07.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
15 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 22.376 29.985 203 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
16 Fazan, Phasianus colchicus 9.123 14.589 180 31.12.2000 16.04.2024 Observații Distribuție
17 Florinte, Chloris chloris 8.524 34.397 165 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
18 Cioară grivă, Corvus corone cornix 24.290 120.276 175 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
19 Porumbel domestic, Columba livia f. domestica 20.182 418.484 140 18.08.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
20 Graur, Sturnus vulgaris 31.131 2.464.021 203 02.10.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
21 Sticlete, Carduelis carduelis 13.979 117.253 179 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
22 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 7.857 9.528 164 31.12.2000 16.04.2024 Observații Distribuție
23 Codroş de munte, Phoenicurus ochruros 8.000 10.455 161 15.03.2001 16.04.2024 Observații Distribuție
24 Piţigoi albastru, Cyanistes caeruleus 10.750 30.331 180 02.10.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
25 Vrabie de câmp, Passer montanus 13.719 184.718 174 22.06.1999 16.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 389 elemente