392 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Sfrâncioc roşiatic, Lanius collurio 16.443 26.893 160 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
2 Cucuvea, Athene noctua 5.139 5.660 135 20.01.2002 24.06.2024 Observații Distribuție
3 Ciocârlan, Galerida cristata 6.428 14.992 133 15.10.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
4 Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris 3.540 5.021 90 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
5 Turturică, Streptopelia turtur 3.489 7.198 116 18.08.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
6 Graur, Sturnus vulgaris 35.154 2.525.923 213 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
7 Prigorie, Merops apiaster 8.771 100.939 153 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
8 Codobatură galbenă, Motacilla flava 10.642 59.145 134 18.08.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
9 Coţofană, Pica pica 59.827 180.218 211 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
10 Codobatură albă, Motacilla alba 15.509 81.084 190 20.07.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
11 Rândunică, Hirundo rustica 24.847 422.685 184 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
12 Corcodel mare, Podiceps cristatus 12.309 143.858 152 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
13 Cioară de semănătură, Corvus frugilegus 27.346 2.171.167 185 22.06.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
14 Fluierar negru, Tringa erythropus 2.298 27.770 80 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
15 Stârc cenuşiu, Ardea cinerea 21.532 88.041 199 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
16 Egretă mare, Ardea alba 15.234 73.354 164 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
17 Raţă mare, Anas platyrhynchos 36.111 3.173.694 208 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
18 Chiră de baltă, Sterna hirundo 4.627 126.230 103 29.04.2002 24.06.2024 Observații Distribuție
19 Chirighiţă cu obraz alb, Chlidonias hybrida 5.136 160.714 100 28.04.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
20 Lebădă de vară, Cygnus olor 16.346 393.695 178 21.04.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
21 Pescăruș mare neidentificat, Larus cachinnans/michahellis 9.958 703.250 92 07.10.2001 24.06.2024 Observații Distribuție
22 Egretă mică, Egretta garzetta 6.819 38.526 133 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
23 Raţă cu cap castaniu, Aythya ferina 7.525 549.104 118 02.10.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
24 Vrabie de casă, Passer domesticus 33.691 288.203 187 20.07.1999 24.06.2024 Observații Distribuție
25 Piţigoi sur, Poecile palustris 4.154 7.334 125 23.07.2000 24.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 392 elemente