265 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
30.09.2023 Lebădă de vară (Cygnus olor) 4 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Navodari (CT)
30.09.2023 Stârc de noapte (Nycticorax nycticorax) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1
30.09.2023 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1
30.09.2023 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1
30.09.2023 Chiră de mare (Thalasseus sandvicensis) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1
30.09.2023 Corcodel cu gât negru (Podiceps nigricollis) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Navodari (CT)
30.09.2023 Cormoran mic (Microcarbo pygmaeus) 4 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Fazan (Phasianus colchicus) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Pelican creţ (Pelecanus crispus) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Lopătar (Platalea leucorodia) 2 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Fugaci de ţărm (Calidris alpina) 6 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Sacele (CT)
30.09.2023 Codobatură albă (Motacilla alba) 3 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Sacele (CT)
30.09.2023 Fâsă de câmp (Anthus campestris) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Sacele (CT)
30.09.2023 Ciocârlan (Galerida cristata) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Sacele (CT)
30.09.2023 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 2 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 90 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Egretă mare (Ardea alba) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Sfrâncioc roşiatic (Lanius collurio) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Sacele (CT)
30.09.2023 Şerpar (Circaetus gallicus) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Erete de stuf (Circus aeruginosus) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Becaţină comună (Gallinago gallinago) 3 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Corcodel cu gât roşu (Podiceps grisegena) 1 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 5 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
30.09.2023 Corcodel mic (Tachybaptus ruficollis) 10 Ana Ionescu / Ana Ionescu 1 Corbu (CT)
Afișat de la 1 până la 25 din 265 elemente