882.862 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
04.11.2022 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Valea Argovei (CL)
04.11.2022 Graur (Sturnus vulgaris) 15 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Valea Argovei (CL)
04.11.2022 Presura sură (Emberiza calandra) 20 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Fazan (Phasianus colchicus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Cormoran mare (Phalacrocorax carbo) 8 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Raţă mică (Anas crecca) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Fluierar cu picioare verzi (Tringa nebularia) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Fazan (Phasianus colchicus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Fâsă de luncă (Anthus pratensis) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Fâsă de munte (Anthus spinoletta) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Coţofană (Pica pica) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Pescăruş pontic (Larus cachinnans) 6 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 50 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Cârstel de baltă (Rallus aquaticus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Lişiţă (Fulica atra) 60 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Raţă mică (Anas crecca) 10 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 75 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Corcodel mare (Podiceps cristatus) 28 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Presura sură (Emberiza calandra) 5 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Erete de stuf (Circus aeruginosus) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Stârc cenuşiu (Ardea cinerea) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Raţă mare (Anas platyrhynchos) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Egretă mare (Ardea alba) 3 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
04.11.2022 Pescăruş râzător (Larus ridibundus) 65 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Frasinet (CL)
Afișat de la 9,951 până la 9,975 din 10,000 elemente