79 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Viespar, Pernis apivorus 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
2 Erete de stuf, Circus aeruginosus 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
3 Turturică, Streptopelia turtur 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
4 Ciocănitoare neagră, Dryocopus martius 1 1 1 16.11.2019 16.11.2019 Observații Distribuție
5 Codobatură albă, Motacilla alba 1 1 1 27.10.2019 27.10.2019 Observații Distribuție
6 Privighetoare de zăvoi, Luscinia luscinia 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
7 Lăcar de mlaştină, Acrocephalus palustris 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
8 Piţigoi sur, Poecile palustris 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
9 Piţigoi de brădet, Periparus ater 1 1 1 16.11.2019 16.11.2019 Observații Distribuție
10 Presura sură, Emberiza calandra 1 1 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
11 Corcodel mare, Podiceps cristatus 2 2 1 03.03.2019 16.11.2019 Observații Distribuție
12 Vânturel roşu, Falco tinnunculus 2 2 1 03.03.2019 31.03.2019 Observații Distribuție
13 Porumbel de scorbură, Columba oenas 2 2 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
14 Ochiuboului, Troglodytes troglodytes 2 2 1 16.11.2019 16.11.2019 Observații Distribuție
15 Sturz cântător, Turdus philomelos 2 2 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
16 Silvie de zăvoi, Sylvia borin 2 2 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
17 Auşel cu cap galben, Regulus regulus 2 2 1 16.11.2019 16.11.2019 Observații Distribuție
18 Cojoaică de pădure, Certhia familiaris 2 2 1 16.11.2019 16.11.2019 Observații Distribuție
19 Egretă mare, Ardea alba 1 2 1 03.03.2019 03.03.2019 Observații Distribuție
20 Capîntortură, Jynx torquilla 1 2 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
21 Fazan, Phasianus colchicus 3 3 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
22 Pupăză, Upupa epops 3 3 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
23 Ghionoaie sură, Picus canus 3 3 1 31.03.2019 15.05.2022 Observații Distribuție
24 Ciocănitoare pestriţă mare, Dendrocopos major 3 3 1 31.03.2019 15.05.2022 Observații Distribuție
25 Fâsă de pădure, Anthus trivialis 3 3 1 15.05.2022 15.05.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 79 elemente