54 Specii

Triton comunLissotriton vulgaris

252

Viperă comunăVipera berus

229

Triton neidentificatTriturus sp.

169

Șarpe de alunCoronella austriaca

244

NăpârcăAnguis colchica

259

Șarpe de apaNatrix tessellata

231

Viperă cu cornVipera ammodytes

206

Viperă de stepăVipera ursinii

195

GeckoMediodactylus danilewskii

179

Izvoraș cu burta roșieBombina bombina

289

Izvoraș cu burta galbenăBombina variegata

240

Hibrid BombinaBombina bombina X B. variegata

192

Broasca roșie de pădureRana dalmatina

232

BrotăcelHyla arborea

266

Brotăcel răsăriteanHyla orientalis

289

Broasca râioasa brunăBufo bufo

303

Broasca de pământ brunăPelobates fuscus

217

Broasca râioasă verdeBufotes viridis

234

Broasca de mlaștinăRana arvalis

196

Broasca roșie de munteRana temporaria

219

Broasca mică verdePelophylax lessonae

179

Broasca mică de lacPelophylax kl. esculentus

326

SalamandrăSalamandra salamandra

211

Broasca de pământ verdePelobates balcanicus

253

Triton cu creasta dunăreanTriturus dobrogicus

166

Triton carpaticLissotriton montandoni

207

Triton alpinIchthyosaura alpestris

250

Triton cu creastăTriturus cristatus

190

Țestoasă de uscat dobrogeanaTestudo graeca

230

Țestoasă de uscat bănățeanăTestudo hermanni

258

Țestoasă de apă europeanăEmys orbicularis

223

Țestoasă de FloridaTrachemys scripta

199

GușterLacerta viridis

243

Șopârliță de frunzarAblepharus kitaibelii

193

Gușter vărgatLacerta trilineata

217

Șopârlă de câmpLacerta agilis

222

Broască verde neidentificatăPelophylax sp.

203

Șopârlă de ziduriPodarcis muralis

182

Broască roșie neidentificatăRana sp.

183

Șopârlă de munteZootoca vivipara

190
Afișat de la 1 până la 40 din 54 elemente