56 Specii

Triton comunLissotriton vulgaris

612

Broasca mică verdePelophylax lessonae

435

Viperă comunăVipera berus

581

Șarpe de apaNatrix tessellata

574

NăpârcăAnguis colchica

617

Viperă cu cornVipera ammodytes

490

Viperă de stepăVipera ursinii

487

Triton neidentificatTriturus sp.

354

GeckoMediodactylus danilewskii

382

BrotăcelHyla arborea

728

Izvoraș cu burta roșieBombina bombina

599

Șarpe de alunCoronella austriaca

587

Broasca roșie de pădureRana dalmatina

658

Broasca râioasa brunăBufo bufo

532

Brotăcel răsăriteanHyla orientalis

581

Graptemys pseudogeographica

4

Broasca râioasă verdeBufotes viridis

725

Broasca de pământ brunăPelobates fuscus

423

Broasca de mlaștinăRana arvalis

378

Broasca roșie de munteRana temporaria

480

Hibrid BombinaBombina bombina X B. variegata

385

Mauremys reevesii

4

Triton cu creasta dunăreanTriturus dobrogicus

350

Broasca de pământ verdePelobates balcanicus

515

Triton carpaticLissotriton montandoni

430

Triton alpinIchthyosaura alpestris

526

Triton cu creastăTriturus cristatus

475

Țestoasă de uscat bănățeanăTestudo hermanni

524

GușterLacerta viridis

706

Țestoasă de FloridaTrachemys scripta

438

Gușter vărgatLacerta trilineata

427

Șopârlă de câmpLacerta agilis

631

Broască verde neidentificatăPelophylax sp.

460

Șopârlă de ziduriPodarcis muralis

474

Broască roșie neidentificatăRana sp.

383

Broasca mare de lacPelophylax ridibundus

472

Șopârlă de munteZootoca vivipara

414

Șopârlă de iarbaPodarcis taurica

415

Izvoraș neidentificatBombina sp.

340

Șopârlă de ziduri italianăPodarcis siculus

320
Afișat de la 1 până la 40 din 56 elemente