54 Specii

Triton comunLissotriton vulgaris

126

Broasca de pământ verdePelobates balcanicus

155

Șarpe de alunCoronella austriaca

139

Viperă comunăVipera berus

123

Triton neidentificatTriturus sp.

99

NăpârcăAnguis colchica

140

Șarpe de apaNatrix tessellata

128

Viperă cu cornVipera ammodytes

119

Viperă de stepăVipera ursinii

115

GeckoMediodactylus danilewskii

105

Izvoraș cu burta roșieBombina bombina

184

Izvoraș cu burta galbenăBombina variegata

133

Hibrid BombinaBombina bombina X B. variegata

120

Broasca de pământ brunăPelobates fuscus

136

BrotăcelHyla arborea

160

Șarpele lui EsculapZamenis longissimus

111

Brotăcel răsăriteanHyla orientalis

161

Broasca râioasa brunăBufo bufo

206

Broasca râioasă verdeBufotes viridis

138

Broasca de mlaștinăRana arvalis

125

Țestoasă OuachitaGraptemys ouachitensis

85

Broasca roșie de munteRana temporaria

131

Broasca mică verdePelophylax lessonae

116

Broasca mare de lacPelophylax ridibundus

135

Broasca roșie de pădureRana dalmatina

138

Broasca mică de lacPelophylax kl. esculentus

218

SalamandrăSalamandra salamandra

114

Triton cu creastăTriturus cristatus

103

Triton cu creasta dunăreanTriturus dobrogicus

103

Triton carpaticLissotriton montandoni

121

Șarpe de casaNatrix natrix

119

Triton alpinIchthyosaura alpestris

158

Țestoasă de uscat dobrogeanaTestudo graeca

128

Țestoasă de uscat bănățeanăTestudo hermanni

172

Țestoasă de apă europeanăEmys orbicularis

129

Țestoasă de FloridaTrachemys scripta

111

GușterLacerta viridis

129

Gușter vărgatLacerta trilineata

117

Șopârliță de frunzarAblepharus kitaibelii

105

Șopârlă de câmpLacerta agilis

111
Afișat de la 1 până la 40 din 54 elemente