4.151 înregistrări

Fără filtre spațiale
Data Specie / Taxonomic Nr. ex. Utilizator/Observatori Locație (UAT) Fișă
22.10.2006 Șarpe de apa (Natrix tessellata) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Tuzla (CT)
30.06.2010 Viperă cu corn (Vipera ammodytes) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, Cristi Domșa Calimanesti (VL)
30.07.2011 Șarpe de alun (Coronella austriaca) 1 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã Corbu (CT)
06.04.2014 Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Sic (CJ)
08.05.2014 Năpârcă (Anguis colchica) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Balan (SJ)
08.05.2014 Gușter (Lacerta viridis) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Balan (SJ)
08.05.2014 Năpârcă (Anguis colchica) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Balan (SJ)
11.05.2014 Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Posaga (AB)
11.05.2014 Șopârlă de ziduri (Podarcis muralis) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Posaga (AB)
11.05.2014 Năpârcă (Anguis colchica) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Posaga (AB)
11.05.2014 Viperă comună (Vipera berus) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Ocolis (AB)
11.05.2014 Broasca roșie de munte (Rana temporaria) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Posaga (AB)
11.06.2014 Șarpe rău (Dolichophis caspius) 2 Ciprian Fântânã / Ciprian Fântânã, József Szabó Osica de Sus (OT)
21.03.2015 Viperă comună (Vipera berus) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Gheorgheni (HR)
11.04.2015 Gușter (Lacerta viridis) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Dumbraveni (CT)
25.04.2015 Salamandră (Salamandra salamandra) 2 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Moldovenesti (CJ)
21.07.2015 Năpârcă (Anguis colchica) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Bunesti (BV)
21.07.2015 Gușter (Lacerta viridis) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Bunesti (BV)
22.07.2015 Izvoraș cu burta galbenă (Bombina variegata) 2 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Bunesti (BV)
13.10.2015 Șarpe de apa (Natrix tessellata) 1 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Orsova (MH)
14.02.2016 Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) 8 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Constanta (CT)
14.02.2016 Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) 5 Bogdan Ciortan / Bogdan Ciortan Constanta (CT)
18.03.2016 Broasca mare de lac (Pelophylax ridibundus) 5 Dani Dragan / Dani Dragan Sector 4 (B)
21.03.2016 Țestoasă de Florida (Trachemys scripta) 23 Dani Dragan / Dani Dragan Sector 4 (B)
28.03.2016 Broasca râioasă verde (Bufotes viridis) 1 Dani Dragan / Dani Dragan Sector 4 (B)
Afișat de la 1 până la 25 din 4,151 elemente