49 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Șarpe de alun, Coronella austriaca 25 27 12 30.07.2011 11.02.2024 Observații Distribuție
27 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 144 9.220 11 18.03.2016 10.04.2024 Observații Distribuție
28 Triton cu creastă, Triturus cristatus 19 112 9 09.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
29 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 23 887 8 17.04.2021 13.04.2024 Observații Distribuție
30 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 12 12 8 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
31 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 10 14 6 05.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
32 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
33 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 5 9 5 14.03.2018 04.09.2022 Observații Distribuție
34 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 5 62 5 09.05.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
35 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
36 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 12 17 3 09.05.2020 05.07.2023 Observații Distribuție
37 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 10 21 3 25.08.2019 05.07.2023 Observații Distribuție
38 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
39 Viperă de stepă, Vipera ursinii 5 5 3 09.08.2019 20.06.2023 Observații Distribuție
40 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 3 4 3 05.04.2022 24.05.2023 Observații Distribuție
41 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 3 3 3 30.06.2010 13.06.2020 Observații Distribuție
42 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
43 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 3 5 2 13.12.2020 12.05.2023 Observații Distribuție
44 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 2 17 2 13.06.2022 22.04.2023 Observații Distribuție
45 Șopârlă de ziduri italiană, Podarcis siculus 7 10 1 24.06.2023 04.07.2023 Observații Distribuție
46 Broasca mică verde, Pelophylax lessonae 2 30 1 23.03.2023 02.05.2023 Observații Distribuție
47 Triton cu creasta dunărean, Triturus dobrogicus 1 1 1 06.04.2024 06.04.2024 Observații Distribuție
48 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
49 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 49 din 49 elemente