49 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârlă de ziduri italiană, Podarcis siculus 7 10 1 24.06.2023 04.07.2023 Observații Distribuție
2 Broasca mică verde, Pelophylax lessonae 2 30 1 23.03.2023 02.05.2023 Observații Distribuție
3 Triton cu creasta dunărean, Triturus dobrogicus 1 1 1 06.04.2024 06.04.2024 Observații Distribuție
4 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
5 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
6 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
7 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 3 5 2 13.12.2020 12.05.2023 Observații Distribuție
8 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
9 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 12 17 3 09.05.2020 05.07.2023 Observații Distribuție
10 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 10 21 3 25.08.2019 05.07.2023 Observații Distribuție
11 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 6 132 3 13.06.2022 08.04.2024 Observații Distribuție
12 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
13 Viperă de stepă, Vipera ursinii 5 5 3 09.08.2019 20.06.2023 Observații Distribuție
14 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 3 4 3 05.04.2022 24.05.2023 Observații Distribuție
15 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 3 3 3 30.06.2010 13.06.2020 Observații Distribuție
16 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 4 53 4 09.05.2016 18.06.2023 Observații Distribuție
17 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
18 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 5 9 5 14.03.2018 04.09.2022 Observații Distribuție
19 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 10 14 6 05.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
20 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 23 887 8 17.04.2021 13.04.2024 Observații Distribuție
21 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 12 12 8 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
22 Triton cu creastă, Triturus cristatus 19 112 9 09.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
23 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 146 9.228 12 18.03.2016 10.04.2024 Observații Distribuție
24 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 50 65 12 11.09.2016 23.03.2024 Observații Distribuție
25 Șarpe de alun, Coronella austriaca 25 27 12 30.07.2011 11.02.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente