49 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 324 349 27 10.05.2016 23.04.2024 Observații Distribuție
2 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 239 431 45 28.03.2016 21.04.2024 Observații Distribuție
3 Gușter, Lacerta viridis 319 386 36 08.05.2014 21.04.2024 Observații Distribuție
4 Șarpe de casa, Natrix natrix 144 169 42 19.05.2016 20.04.2024 Observații Distribuție
5 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 203 1.044 29 28.03.2016 19.04.2024 Observații Distribuție
6 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 177 1.221 23 09.04.2016 17.04.2024 Observații Distribuție
7 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 147 2.424 23 07.04.2016 16.04.2024 Observații Distribuție
8 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 186 795 20 08.07.2016 16.04.2024 Observații Distribuție
9 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 490 2.259 29 06.04.2014 16.04.2024 Observații Distribuție
10 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 6 11 6 14.03.2018 15.04.2024 Observații Distribuție
11 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 134 1.352 14 06.06.2020 15.04.2024 Observații Distribuție
12 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 125 792 23 23.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
13 Triton cu creastă, Triturus cristatus 19 112 9 09.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
14 Triton comun, Lissotriton vulgaris 68 181 20 02.07.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
15 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 99 695 16 23.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
16 Șarpe rău, Dolichophis caspius 73 74 25 11.06.2014 14.04.2024 Observații Distribuție
17 Salamandră, Salamandra salamandra 116 191 26 25.04.2015 14.04.2024 Observații Distribuție
18 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 355 380 36 01.05.2019 13.04.2024 Observații Distribuție
19 Năpârcă, Anguis colchica 74 74 26 08.05.2014 13.04.2024 Observații Distribuție
20 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 68 379 16 14.02.2016 13.04.2024 Observații Distribuție
21 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 172 5.617 26 11.05.2014 13.04.2024 Observații Distribuție
22 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 23 887 8 17.04.2021 13.04.2024 Observații Distribuție
23 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 146 9.228 12 18.03.2016 10.04.2024 Observații Distribuție
24 Șarpe de apa, Natrix tessellata 82 147 27 22.10.2006 10.04.2024 Observații Distribuție
25 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 6 132 3 13.06.2022 08.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente