44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 61 402 13 06.09.2020 27.11.2022 Observații Distribuție
2 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 56 537 15 18.05.2018 21.11.2022 Observații Distribuție
3 Șarpe rău, Dolichophis caspius 32 33 19 11.06.2014 19.11.2022 Observații Distribuție
4 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 119 240 17 08.07.2016 17.11.2022 Observații Distribuție
5 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 2 3 2 05.04.2022 09.11.2022 Observații Distribuție
6 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 102 201 31 15.10.2017 04.11.2022 Observații Distribuție
7 Triton cu creastă, Triturus cristatus 10 88 5 28.05.2019 25.10.2022 Observații Distribuție
8 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 9 9 6 22.07.2016 22.10.2022 Observații Distribuție
9 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 143 154 28 01.05.2019 20.10.2022 Observații Distribuție
10 Șarpe de alun, Coronella austriaca 11 13 7 30.07.2011 20.10.2022 Observații Distribuție
11 Năpârcă, Anguis colchica 49 49 15 08.05.2014 17.10.2022 Observații Distribuție
12 Brotăcel, Hyla arborea 24 115 13 05.06.2020 16.10.2022 Observații Distribuție
13 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 68 70 15 10.05.2016 16.10.2022 Observații Distribuție
14 Salamandră, Salamandra salamandra 99 159 24 25.04.2015 16.10.2022 Observații Distribuție
15 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 65 5.027 6 26.07.2019 15.10.2022 Observații Distribuție
16 Șarpe de casa, Natrix natrix 64 79 28 22.07.2016 15.10.2022 Observații Distribuție
17 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 258 1.234 21 06.04.2014 13.10.2022 Observații Distribuție
18 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 114 512 21 23.04.2016 12.10.2022 Observații Distribuție
19 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 68 73 9 17.08.2019 11.10.2022 Observații Distribuție
20 Viperă comună, Vipera berus 25 25 12 11.05.2014 09.10.2022 Observații Distribuție
21 Viperă de stepă, Vipera ursinii 2 2 2 09.08.2019 06.10.2022 Observații Distribuție
22 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 34 244 11 14.02.2016 15.09.2022 Observații Distribuție
23 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
24 Gușter, Lacerta viridis 101 121 21 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
25 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 4 7 4 24.04.2021 04.09.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente