48 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 116 1.107 19 06.09.2020 26.09.2023 Observații Distribuție
2 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 307 323 23 10.05.2016 26.09.2023 Observații Distribuție
3 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 61 111 15 11.05.2014 25.09.2023 Observații Distribuție
4 Șarpe rău, Dolichophis caspius 56 57 23 11.06.2014 24.09.2023 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 417 1.754 29 06.04.2014 23.09.2023 Observații Distribuție
6 Șarpe de alun, Coronella austriaca 23 25 10 30.07.2011 22.09.2023 Observații Distribuție
7 Năpârcă, Anguis colchica 70 70 25 08.05.2014 22.09.2023 Observații Distribuție
8 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 175 335 41 15.10.2017 22.09.2023 Observații Distribuție
9 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 154 5.588 24 11.05.2014 22.09.2023 Observații Distribuție
10 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 119 537 22 23.04.2016 20.09.2023 Observații Distribuție
11 Viperă comună, Vipera berus 32 32 17 11.05.2014 20.09.2023 Observații Distribuție
12 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 308 323 32 01.05.2019 20.09.2023 Observații Distribuție
13 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 119 632 25 18.05.2018 19.09.2023 Observații Distribuție
14 Salamandră, Salamandra salamandra 106 166 25 25.04.2015 19.09.2023 Observații Distribuție
15 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 82 93 15 17.08.2019 19.09.2023 Observații Distribuție
16 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
17 Gușter, Lacerta viridis 274 331 30 08.05.2014 18.09.2023 Observații Distribuție
18 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
19 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 39 52 11 11.09.2016 17.09.2023 Observații Distribuție
20 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 160 756 19 08.07.2016 12.09.2023 Observații Distribuție
21 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 71 660 13 06.06.2020 11.09.2023 Observații Distribuție
22 Șarpe de casa, Natrix natrix 106 124 37 22.07.2016 11.09.2023 Observații Distribuție
23 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 13 70 6 17.04.2021 10.09.2023 Observații Distribuție
24 Șarpe de apa, Natrix tessellata 74 139 25 22.10.2006 28.08.2023 Observații Distribuție
25 Brotăcel, Hyla arborea 37 133 16 05.06.2020 27.08.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 48 elemente