69 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Vulpe, Vulpes vulpes 1.237 1.324 82 24.05.2016 09.07.2024 Observații Distribuție
2 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
3 Liliac bicolor, Vespertilio murinus 1 1 1 04.09.2023 04.09.2023 Observații Distribuție
4 Urs brun, Ursus arctos 331 382 39 17.04.2019 09.07.2024 Observații Distribuție
5 Delfin cu bot gros, Tursiops truncatus 18 53 6 29.08.2021 13.03.2024 Observații Distribuție
6 Cârtiţă, Talpa europaea 46 65 26 06.04.2017 29.06.2024 Observații Distribuție
7 Mistreţ, Sus scrofa 112 282 32 26.02.2011 07.07.2024 Observații Distribuție
8 Popândău, Spermophilus citellus 1.141 3.037 52 07.04.2016 09.07.2024 Observații Distribuție
9 Orbetele mare, Spalax graecus 2 2 2 29.04.2023 12.06.2023 Observații Distribuție
10 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
11 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 4 4 4 16.11.2020 07.07.2024 Observații Distribuție
12 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
13 Veveriţă, Sciurus vulgaris 415 481 66 30.03.2016 04.07.2024 Observații Distribuție
14 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 61 237 22 24.09.2010 11.07.2024 Observații Distribuție
15 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
16 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
17 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
18 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 25 27 10 14.03.2016 20.05.2024 Observații Distribuție
19 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
20 Liliacul pigmeu, Pipistrellus pygmaeus 1 1 1 30.03.2024 30.03.2024 Observații Distribuție
21 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 3 32 3 06.10.2018 30.03.2024 Observații Distribuție
22 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 9 10 6 06.10.2018 31.03.2024 Observații Distribuție
23 Marsuin, Phocoena phocoena 55 226 7 30.08.2021 27.03.2024 Observații Distribuție
24 Bizam, Ondatra zibethicus 73 84 24 04.06.2020 26.06.2024 Observații Distribuție
25 Câine enot, Nyctereutes procyonoides 12 14 6 09.01.2021 23.04.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 69 elemente