67 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Vulpe, Vulpes vulpes 940 1.012 69 09.02.2019 28.11.2023 Observații Distribuție
2 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
3 Liliac bicolor, Vespertilio murinus 1 1 1 04.09.2023 04.09.2023 Observații Distribuție
4 Urs brun, Ursus arctos 306 345 37 17.04.2019 16.10.2023 Observații Distribuție
5 Delfin cu bot gros, Tursiops truncatus 17 47 6 29.08.2021 14.08.2023 Observații Distribuție
6 Cârtiţă, Talpa europaea 37 56 21 06.04.2017 22.09.2023 Observații Distribuție
7 Mistreţ, Sus scrofa 92 195 25 26.02.2011 24.10.2023 Observații Distribuție
8 Popândău, Spermophilus citellus 662 1.706 42 26.02.2017 11.10.2023 Observații Distribuție
9 Orbetele mare, Spalax graecus 2 2 2 29.04.2023 12.06.2023 Observații Distribuție
10 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
11 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 3 3 3 16.11.2020 17.10.2022 Observații Distribuție
12 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
13 Veveriţă, Sciurus vulgaris 309 354 56 17.04.2019 29.10.2023 Observații Distribuție
14 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 45 181 19 24.09.2010 05.08.2023 Observații Distribuție
15 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
16 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
17 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
18 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 16 18 7 17.12.2021 20.11.2023 Observații Distribuție
19 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
20 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 2 31 2 06.10.2018 28.08.2022 Observații Distribuție
21 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 5 5 5 06.10.2018 21.07.2023 Observații Distribuție
22 Marsuin, Phocoena phocoena 53 222 5 30.08.2021 03.11.2023 Observații Distribuție
23 Bizam, Ondatra zibethicus 56 65 19 04.06.2020 19.08.2023 Observații Distribuție
24 Câine enot, Nyctereutes procyonoides 12 14 6 09.01.2021 23.04.2023 Observații Distribuție
25 Liliacul de amurg, Nyctalus noctula 6 10 6 07.02.2021 22.04.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 67 elemente