49 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 85 97 17 17.08.2019 27.04.2024 Observații Distribuție
2 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 12 12 8 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
3 Viperă de stepă, Vipera ursinii 5 5 3 09.08.2019 20.06.2023 Observații Distribuție
4 Viperă comună, Vipera berus 32 32 17 11.05.2014 20.09.2023 Observații Distribuție
5 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 4 4 4 30.06.2010 02.05.2024 Observații Distribuție
6 Triton cu creasta dunărean, Triturus dobrogicus 1 1 1 06.04.2024 06.04.2024 Observații Distribuție
7 Triton cu creastă, Triturus cristatus 20 115 9 09.04.2016 27.04.2024 Observații Distribuție
8 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 68 379 16 14.02.2016 13.04.2024 Observații Distribuție
9 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 10 14 6 05.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
10 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 361 388 36 01.05.2019 07.05.2024 Observații Distribuție
11 Salamandră, Salamandra salamandra 127 203 28 25.04.2015 19.05.2024 Observații Distribuție
12 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 173 5.621 26 11.05.2014 13.04.2024 Observații Distribuție
13 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 24 889 9 17.04.2021 13.04.2024 Observații Distribuție
14 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 190 859 20 08.07.2016 04.05.2024 Observații Distribuție
15 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 56 71 14 11.09.2016 19.05.2024 Observații Distribuție
16 Șopârlă de ziduri italiană, Podarcis siculus 7 10 1 24.06.2023 04.07.2023 Observații Distribuție
17 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 79 136 17 11.05.2014 11.05.2024 Observații Distribuție
18 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 138 1.363 14 06.06.2020 19.05.2024 Observații Distribuție
19 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 154 9.285 13 18.03.2016 19.05.2024 Observații Distribuție
20 Broasca mică verde, Pelophylax lessonae 2 30 1 23.03.2023 02.05.2023 Observații Distribuție
21 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 6 132 3 13.06.2022 08.04.2024 Observații Distribuție
22 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 8 15 7 14.03.2018 05.05.2024 Observații Distribuție
23 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 3 5 2 13.12.2020 12.05.2023 Observații Distribuție
24 Șarpe de apa, Natrix tessellata 86 151 27 22.10.2006 01.05.2024 Observații Distribuție
25 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente