44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 4 7 4 24.04.2021 04.09.2022 Observații Distribuție
27 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 1 5 1 13.06.2022 13.06.2022 Observații Distribuție
28 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 65 5.027 6 26.07.2019 15.10.2022 Observații Distribuție
29 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 23 433 6 06.06.2020 10.06.2022 Observații Distribuție
30 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 59 107 15 11.05.2014 28.08.2022 Observații Distribuție
31 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 29 37 9 11.09.2016 25.05.2022 Observații Distribuție
32 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 119 240 17 08.07.2016 17.11.2022 Observații Distribuție
33 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 4 23 3 17.04.2021 22.04.2022 Observații Distribuție
34 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 131 5.516 19 11.05.2014 11.08.2022 Observații Distribuție
35 Salamandră, Salamandra salamandra 99 159 24 25.04.2015 16.10.2022 Observații Distribuție
36 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 143 154 28 01.05.2019 20.10.2022 Observații Distribuție
37 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 9 13 5 08.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
38 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 34 244 11 14.02.2016 15.09.2022 Observații Distribuție
39 Triton cu creastă, Triturus cristatus 10 88 5 28.05.2019 25.10.2022 Observații Distribuție
40 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 3 3 3 30.06.2010 13.06.2020 Observații Distribuție
41 Viperă comună, Vipera berus 25 25 12 11.05.2014 09.10.2022 Observații Distribuție
42 Viperă de stepă, Vipera ursinii 2 2 2 09.08.2019 06.10.2022 Observații Distribuție
43 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 9 9 6 22.07.2016 22.10.2022 Observații Distribuție
44 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 68 73 9 17.08.2019 11.10.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 44 din 44 elemente