44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 1 1 1 30.03.2021 30.03.2021 Observații Distribuție
2 Năpârcă, Anguis colchica 48 48 15 08.05.2014 20.08.2022 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 46 572 17 04.06.2017 13.06.2022 Observații Distribuție
4 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 255 1.118 20 06.04.2014 13.08.2022 Observații Distribuție
5 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 112 510 21 23.04.2016 19.08.2022 Observații Distribuție
6 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 49 529 14 18.05.2018 24.09.2022 Observații Distribuție
7 Șarpe de alun, Coronella austriaca 9 11 5 30.07.2011 03.07.2022 Observații Distribuție
8 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 2 2 2 09.05.2020 03.03.2021 Observații Distribuție
9 Șarpe rău, Dolichophis caspius 28 29 17 11.06.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
10 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 1 1 1 05.04.2022 05.04.2022 Observații Distribuție
11 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 99 198 30 15.10.2017 08.09.2022 Observații Distribuție
12 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 5 5 4 19.09.2020 02.09.2022 Observații Distribuție
13 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
14 Brotăcel, Hyla arborea 19 40 11 05.06.2020 18.06.2022 Observații Distribuție
15 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 55 371 12 06.09.2020 26.09.2022 Observații Distribuție
16 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 88 644 11 23.04.2016 18.06.2022 Observații Distribuție
17 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 66 67 14 10.05.2016 20.08.2022 Observații Distribuție
18 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 1 1 1 22.05.2021 22.05.2021 Observații Distribuție
19 Gușter, Lacerta viridis 97 114 20 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
20 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 2 51 2 09.05.2016 29.05.2022 Observații Distribuție
21 Triton comun, Lissotriton vulgaris 48 135 11 02.07.2016 31.05.2022 Observații Distribuție
22 Șarpe de casa, Natrix natrix 62 77 28 22.07.2016 09.09.2022 Observații Distribuție
23 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
24 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
25 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 1 1 1 13.12.2020 13.12.2020 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente