45 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 4 10 2 30.03.2021 07.06.2022 Observații Distribuție
2 Năpârcă, Anguis colchica 50 50 16 08.05.2014 17.10.2022 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 52 592 18 04.06.2017 24.03.2023 Observații Distribuție
4 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 259 1.249 22 06.04.2014 13.10.2022 Observații Distribuție
5 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 116 533 22 23.04.2016 24.03.2023 Observații Distribuție
6 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 75 574 18 18.05.2018 27.03.2023 Observații Distribuție
7 Șarpe de alun, Coronella austriaca 11 13 7 30.07.2011 20.10.2022 Observații Distribuție
8 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 5 8 3 09.05.2020 08.06.2022 Observații Distribuție
9 Șarpe rău, Dolichophis caspius 35 36 19 11.06.2014 19.11.2022 Observații Distribuție
10 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 2 3 2 05.04.2022 09.11.2022 Observații Distribuție
11 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 108 207 32 15.10.2017 25.03.2023 Observații Distribuție
12 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 5 5 4 19.09.2020 02.09.2022 Observații Distribuție
13 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
14 Brotăcel, Hyla arborea 26 118 13 05.06.2020 23.10.2022 Observații Distribuție
15 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 69 461 14 06.09.2020 27.03.2023 Observații Distribuție
16 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 92 653 12 23.04.2016 11.03.2023 Observații Distribuție
17 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 71 73 17 10.05.2016 24.03.2023 Observații Distribuție
18 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 1 1 1 22.05.2021 22.05.2021 Observații Distribuție
19 Gușter, Lacerta viridis 101 121 21 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
20 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 2 51 2 09.05.2016 29.05.2022 Observații Distribuție
21 Triton comun, Lissotriton vulgaris 51 153 12 02.07.2016 31.05.2022 Observații Distribuție
22 Șarpe de casa, Natrix natrix 67 82 29 22.07.2016 27.03.2023 Observații Distribuție
23 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
24 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
25 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 1 1 1 13.12.2020 13.12.2020 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 45 elemente