48 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 4 10 2 30.03.2021 07.06.2022 Observații Distribuție
2 Năpârcă, Anguis colchica 71 71 25 08.05.2014 01.10.2023 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 84 1.791 22 04.06.2017 14.10.2023 Observații Distribuție
4 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 426 1.829 29 06.04.2014 23.09.2023 Observații Distribuție
6 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 120 540 22 23.04.2016 23.10.2023 Observații Distribuție
7 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 128 642 27 18.05.2018 25.11.2023 Observații Distribuție
8 Șarpe de alun, Coronella austriaca 24 26 11 30.07.2011 21.10.2023 Observații Distribuție
9 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 5 8 3 09.05.2020 08.06.2022 Observații Distribuție
10 Șarpe rău, Dolichophis caspius 61 62 23 11.06.2014 31.10.2023 Observații Distribuție
11 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 3 4 3 05.04.2022 24.05.2023 Observații Distribuție
12 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 179 340 42 15.10.2017 28.11.2023 Observații Distribuție
13 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
14 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
15 Brotăcel, Hyla arborea 37 133 16 05.06.2020 27.08.2023 Observații Distribuție
16 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 125 1.116 21 06.09.2020 28.11.2023 Observații Distribuție
17 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 96 660 15 23.04.2016 18.06.2023 Observații Distribuție
18 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 311 334 23 10.05.2016 26.09.2023 Observații Distribuție
19 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
20 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
21 Gușter, Lacerta viridis 278 336 32 08.05.2014 20.10.2023 Observații Distribuție
22 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 4 53 4 09.05.2016 18.06.2023 Observații Distribuție
23 Triton comun, Lissotriton vulgaris 63 170 18 02.07.2016 21.06.2023 Observații Distribuție
24 Șarpe de casa, Natrix natrix 122 142 40 22.07.2016 28.11.2023 Observații Distribuție
25 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 48 elemente