69 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Hermelina, Mustela erminea 11 13 9 29.03.2006 15.04.2023 Observații Distribuție
2 Vidra, Lutra lutra 155 175 38 19.11.2006 31.05.2024 Observații Distribuție
3 Capră neagră, Rupicapra rupicapra 51 199 21 24.09.2010 20.05.2024 Observații Distribuție
4 Mistreţ, Sus scrofa 111 281 32 26.02.2011 22.06.2024 Observații Distribuție
5 Orbetele mic, Nannospalax leucodon 10 10 9 22.05.2014 19.03.2023 Observații Distribuție
6 Râs, Lynx lynx 23 23 11 17.11.2014 02.03.2024 Observații Distribuție
7 Castor, Castor fiber 60 61 21 04.01.2016 26.05.2024 Observații Distribuție
8 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 25 27 10 14.03.2016 20.05.2024 Observații Distribuție
9 Veveriţă, Sciurus vulgaris 412 478 66 30.03.2016 05.06.2024 Observații Distribuție
10 Popândău, Spermophilus citellus 1.127 3.016 51 07.04.2016 16.06.2024 Observații Distribuție
11 Arici, Erinaceus roumanicus 314 319 52 07.04.2016 20.06.2024 Observații Distribuție
12 Nevăstuică, Mustela nivalis 41 43 26 06.05.2016 27.05.2024 Observații Distribuție
13 Bursuc, Meles meles 234 243 54 07.05.2016 23.06.2024 Observații Distribuție
14 Vulpe, Vulpes vulpes 1.225 1.312 82 24.05.2016 24.06.2024 Observații Distribuție
15 Iepure de câmp, Lepus europaeus 940 1.202 70 08.06.2016 22.06.2024 Observații Distribuție
16 Cârtiţă, Talpa europaea 44 63 25 06.04.2017 28.05.2024 Observații Distribuție
17 Şacal, Canis aureus 407 619 43 07.04.2017 08.06.2024 Observații Distribuție
18 Căprior, Capreolus capreolus 1.731 5.789 85 14.04.2017 21.06.2024 Observații Distribuție
19 Pisică sălbatică, Felis silvestris 91 93 32 13.02.2018 06.06.2024 Observații Distribuție
20 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 9 10 6 06.10.2018 31.03.2024 Observații Distribuție
21 Liliacul pitic al lui Nathusius, Pipistrellus nathusii 3 32 3 06.10.2018 30.03.2024 Observații Distribuție
22 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
23 Liliac comun, Myotis myotis 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
24 Urs brun, Ursus arctos 326 377 39 17.04.2019 23.06.2024 Observații Distribuție
25 Cerb comun, Cervus elaphus 314 644 35 19.04.2019 02.06.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 69 elemente