44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 255 1.118 20 06.04.2014 13.08.2022 Observații Distribuție
2 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 137 148 28 01.05.2019 30.09.2022 Observații Distribuție
3 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 131 5.516 19 11.05.2014 11.08.2022 Observații Distribuție
4 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 112 510 21 23.04.2016 19.08.2022 Observații Distribuție
5 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 104 219 14 08.07.2016 19.07.2022 Observații Distribuție
6 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 100 199 30 15.10.2017 28.09.2022 Observații Distribuție
7 Gușter, Lacerta viridis 97 114 20 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
8 Salamandră, Salamandra salamandra 94 154 22 25.04.2015 15.09.2022 Observații Distribuție
9 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 88 644 11 23.04.2016 18.06.2022 Observații Distribuție
10 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 66 67 14 10.05.2016 20.08.2022 Observații Distribuție
11 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 66 71 9 17.08.2019 03.08.2022 Observații Distribuție
12 Șarpe de casa, Natrix natrix 63 78 28 22.07.2016 01.10.2022 Observații Distribuție
13 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 60 4.788 6 26.07.2019 26.09.2022 Observații Distribuție
14 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 58 105 14 11.05.2014 28.08.2022 Observații Distribuție
15 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 56 391 12 06.09.2020 27.09.2022 Observații Distribuție
16 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 50 530 14 18.05.2018 29.09.2022 Observații Distribuție
17 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
18 Triton comun, Lissotriton vulgaris 48 135 11 02.07.2016 31.05.2022 Observații Distribuție
19 Năpârcă, Anguis colchica 48 48 15 08.05.2014 20.08.2022 Observații Distribuție
20 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 46 572 17 04.06.2017 13.06.2022 Observații Distribuție
21 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 34 244 11 14.02.2016 15.09.2022 Observații Distribuție
22 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 28 32 8 11.09.2016 25.05.2022 Observații Distribuție
23 Șarpe rău, Dolichophis caspius 28 29 17 11.06.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
24 Viperă comună, Vipera berus 23 23 12 11.05.2014 21.08.2022 Observații Distribuție
25 Brotăcel, Hyla arborea 19 40 11 05.06.2020 18.06.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente