44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 131 5.516 19 11.05.2014 11.08.2022 Observații Distribuție
2 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 65 5.027 6 26.07.2019 15.10.2022 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 258 1.234 21 06.04.2014 13.10.2022 Observații Distribuție
4 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 88 644 11 23.04.2016 18.06.2022 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 48 580 18 04.06.2017 13.06.2022 Observații Distribuție
6 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 56 537 15 18.05.2018 21.11.2022 Observații Distribuție
7 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 114 512 21 23.04.2016 12.10.2022 Observații Distribuție
8 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 23 433 6 06.06.2020 10.06.2022 Observații Distribuție
9 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 61 402 13 06.09.2020 27.11.2022 Observații Distribuție
10 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 34 244 11 14.02.2016 15.09.2022 Observații Distribuție
11 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 119 240 17 08.07.2016 17.11.2022 Observații Distribuție
12 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 102 201 31 15.10.2017 04.11.2022 Observații Distribuție
13 Salamandră, Salamandra salamandra 99 159 24 25.04.2015 16.10.2022 Observații Distribuție
14 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 143 154 28 01.05.2019 20.10.2022 Observații Distribuție
15 Triton comun, Lissotriton vulgaris 51 153 12 02.07.2016 31.05.2022 Observații Distribuție
16 Gușter, Lacerta viridis 101 121 21 08.05.2014 09.09.2022 Observații Distribuție
17 Brotăcel, Hyla arborea 24 115 13 05.06.2020 16.10.2022 Observații Distribuție
18 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 59 107 15 11.05.2014 28.08.2022 Observații Distribuție
19 Triton cu creastă, Triturus cristatus 10 88 5 28.05.2019 25.10.2022 Observații Distribuție
20 Șarpe de apa, Natrix tessellata 49 83 21 22.10.2006 11.09.2022 Observații Distribuție
21 Șarpe de casa, Natrix natrix 64 79 28 22.07.2016 15.10.2022 Observații Distribuție
22 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 68 73 9 17.08.2019 11.10.2022 Observații Distribuție
23 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 68 70 15 10.05.2016 16.10.2022 Observații Distribuție
24 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 2 51 2 09.05.2016 29.05.2022 Observații Distribuție
25 Năpârcă, Anguis colchica 49 49 15 08.05.2014 17.10.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente