61 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 1 1 1 09.10.2022 09.10.2022 Observații Distribuție
2 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
3 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
4 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
5 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
6 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 1 1 1 09.06.2020 09.06.2020 Observații Distribuție
7 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
8 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 2 2 2 28.09.2022 17.10.2022 Observații Distribuție
9 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 2 2 2 28.03.2021 21.07.2022 Observații Distribuție
10 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 2 2 2 30.05.2021 31.03.2022 Observații Distribuție
11 Şoarece de pădure, Apodemus sylvaticus 2 2 2 02.08.2020 26.07.2022 Observații Distribuție
12 Şoarece de casă, Mus musculus 2 2 2 26.01.2022 05.08.2022 Observații Distribuție
13 Nurcă, Mustela lutreola 2 2 2 27.01.2022 06.09.2022 Observații Distribuție
14 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
15 Zimbru, Bison bonasus 2 2 2 21.08.2020 12.04.2022 Observații Distribuție
16 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 3 3 3 26.01.2022 08.08.2022 Observații Distribuție
17 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 3 3 3 16.11.2020 17.10.2022 Observații Distribuție
18 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 3 3 3 30.09.2021 26.07.2022 Observații Distribuție
19 Şobolan maroniu, Rattus norvegicus 3 3 3 17.12.2021 30.10.2022 Observații Distribuție
20 Şoarece gulerat, Apodemus flavicollis 4 4 2 18.09.2021 29.09.2021 Observații Distribuție
21 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 4 5 4 25.10.2020 15.07.2022 Observații Distribuție
22 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
23 Hârciog, Cricetus cricetus 6 6 5 03.05.2021 16.06.2022 Observații Distribuție
24 Dihor de stepă, Mustela eversmanii 6 6 4 08.04.2021 02.10.2022 Observații Distribuție
25 Jder de piatră, Martes foina 6 6 5 15.08.2020 30.06.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 61 elemente