67 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Chiţcan de munte, Sorex alpinus 1 1 1 06.07.2020 06.07.2020 Observații Distribuție
2 Chiţcan de apă, Neomys fodiens 1 1 1 28.10.2023 28.10.2023 Observații Distribuție
3 Liliac cu potcoavă a lui Blasius, Rhinolophus blasii 1 1 1 30.03.2022 30.03.2022 Observații Distribuție
4 Liliac mare cu potcoavă, Rhinolophus ferrumequinum 1 1 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
5 Liliac urecheat cenuşiu, Plecotus austriacus 1 1 1 26.08.2022 26.08.2022 Observații Distribuție
6 Liliac bicolor, Vespertilio murinus 1 1 1 04.09.2023 04.09.2023 Observații Distribuție
7 Şoarece de câmp, Microtus agrestis 1 1 1 29.03.2023 29.03.2023 Observații Distribuție
8 Chiţcan pitic, Sorex minutus 2 2 2 12.08.2021 12.08.2021 Observații Distribuție
9 Orbetele mare, Spalax graecus 2 2 2 29.04.2023 12.06.2023 Observații Distribuție
10 Nurcă, Mustela lutreola 2 2 2 27.01.2022 06.09.2022 Observații Distribuție
11 Dihorul pătat, Vormela peregusna 2 2 2 21.08.2020 21.08.2020 Observații Distribuție
12 Chiţcan de pădure, Sorex araneus 3 3 3 16.11.2020 17.10.2022 Observații Distribuție
13 Şoarece de casă, Mus musculus 3 3 3 26.01.2022 19.11.2023 Observații Distribuție
14 Chiţcan de câmp, Crocidura leucodon 4 4 4 29.07.2019 03.12.2023 Observații Distribuție
15 Zimbru, Bison bonasus 2 4 2 21.08.2020 08.08.2023 Observații Distribuție
16 Liliacul pitic al lui Kuhl, Pipistrellus kuhlii 5 5 5 06.10.2018 21.07.2023 Observații Distribuție
17 Şoarece de câmp, Microtus arvalis 5 5 4 28.03.2021 08.06.2023 Observații Distribuție
18 Şobolan de apă, Arvicola amphibius 5 5 3 30.05.2021 31.03.2022 Observații Distribuție
19 Pârş cu coada stufoasă, Dryomys nitedula 3 5 1 15.06.2019 09.06.2020 Observații Distribuție
20 Liliac mic cu potcoavă, Rhinolophus hipposideros 2 5 1 06.04.2022 06.04.2022 Observații Distribuție
21 Liliac cârn, Barbastella barbastellus 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
22 Liliac comun, Myotis myotis 1 5 1 26.01.2019 26.01.2019 Observații Distribuție
23 Şoarece de câmp, Apodemus agrarius 6 6 4 02.06.2019 11.11.2023 Observații Distribuție
24 Pârş de alun, Muscardinus avellanarius 5 6 5 25.10.2020 22.04.2023 Observații Distribuție
25 Chiţcan de grădină, Crocidura suaveolens 7 7 5 28.02.2020 06.12.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 67 elemente