48 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 481 2.227 29 06.04.2014 29.09.2023 Observații Distribuție
2 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 317 342 25 10.05.2016 26.09.2023 Observații Distribuție
3 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 316 331 33 01.05.2019 04.11.2023 Observații Distribuție
4 Gușter, Lacerta viridis 302 364 32 08.05.2014 20.10.2023 Observații Distribuție
5 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 204 370 42 28.03.2016 28.11.2023 Observații Distribuție
6 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 178 779 20 08.07.2016 29.09.2023 Observații Distribuție
7 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 166 932 27 28.03.2016 25.11.2023 Observații Distribuție
8 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 163 5.597 26 11.05.2014 29.10.2023 Observații Distribuție
9 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 155 1.160 22 09.04.2016 28.02.2024 Observații Distribuție
10 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 139 9.203 10 18.03.2016 22.10.2023 Observații Distribuție
11 Șarpe de casa, Natrix natrix 136 157 41 19.05.2016 28.11.2023 Observații Distribuție
12 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 129 1.338 13 06.06.2020 20.10.2023 Observații Distribuție
13 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 128 2.341 22 07.04.2016 14.10.2023 Observații Distribuție
14 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 122 591 22 23.04.2016 26.02.2024 Observații Distribuție
15 Salamandră, Salamandra salamandra 115 190 26 25.04.2015 16.02.2024 Observații Distribuție
16 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 96 660 15 23.04.2016 18.06.2023 Observații Distribuție
17 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 83 94 16 17.08.2019 19.09.2023 Observații Distribuție
18 Șarpe de apa, Natrix tessellata 79 144 27 22.10.2006 28.11.2023 Observații Distribuție
19 Năpârcă, Anguis colchica 73 73 25 08.05.2014 01.10.2023 Observații Distribuție
20 Brotăcel, Hyla arborea 72 1.415 16 05.06.2020 27.08.2023 Observații Distribuție
21 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 68 119 15 11.05.2014 24.10.2023 Observații Distribuție
22 Șarpe rău, Dolichophis caspius 67 68 23 11.06.2014 31.10.2023 Observații Distribuție
23 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 65 376 15 14.02.2016 27.02.2024 Observații Distribuție
24 Triton comun, Lissotriton vulgaris 64 171 18 02.07.2016 21.06.2023 Observații Distribuție
25 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 46 61 12 11.09.2016 15.10.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 48 elemente