44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
26 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 14 43 5 06.06.2020 27.05.2022 Observații Distribuție
27 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 9 13 5 08.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
28 Șarpe de alun, Coronella austriaca 9 11 5 30.07.2011 03.07.2022 Observații Distribuție
29 Triton cu creastă, Triturus cristatus 8 86 3 28.05.2019 05.05.2022 Observații Distribuție
30 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 8 8 5 22.07.2016 13.05.2022 Observații Distribuție
31 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 5 5 4 19.09.2020 02.09.2022 Observații Distribuție
32 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 4 7 4 24.04.2021 04.09.2022 Observații Distribuție
33 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 3 3 3 30.06.2010 13.06.2020 Observații Distribuție
34 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 3 22 2 17.04.2021 22.04.2022 Observații Distribuție
35 Triton carpatic, Lissotriton montandoni 2 51 2 09.05.2016 29.05.2022 Observații Distribuție
36 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 2 2 2 09.05.2020 03.03.2021 Observații Distribuție
37 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 1 1 1 13.12.2020 13.12.2020 Observații Distribuție
38 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 1 5 1 13.06.2022 13.06.2022 Observații Distribuție
39 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 1 1 1 22.05.2021 22.05.2021 Observații Distribuție
40 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 1 1 1 30.03.2021 30.03.2021 Observații Distribuție
41 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 1 1 1 05.04.2022 05.04.2022 Observații Distribuție
42 Viperă de stepă, Vipera ursinii 1 1 1 09.08.2019 09.08.2019 Observații Distribuție
43 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
44 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
Afișat de la 26 până la 44 din 44 elemente