44 înregistrări

Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 254 1.117 20 06.04.2014 07.08.2022 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 131 5.516 19 11.05.2014 11.08.2022 Observații Distribuție
3 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 105 484 21 23.04.2016 16.08.2022 Observații Distribuție
4 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 104 219 14 08.07.2016 19.07.2022 Observații Distribuție
5 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 98 196 29 15.10.2017 19.08.2022 Observații Distribuție
6 Salamandră, Salamandra salamandra 93 153 22 25.04.2015 06.06.2022 Observații Distribuție
7 Gușter, Lacerta viridis 93 110 20 08.05.2014 19.08.2022 Observații Distribuție
8 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 88 644 11 23.04.2016 18.06.2022 Observații Distribuție
9 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 81 91 25 01.05.2019 19.08.2022 Observații Distribuție
10 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 66 71 9 17.08.2019 03.08.2022 Observații Distribuție
11 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 65 66 14 10.05.2016 08.08.2022 Observații Distribuție
12 Șarpe de casa, Natrix natrix 58 73 26 22.07.2016 18.08.2022 Observații Distribuție
13 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 55 4.523 6 26.07.2019 19.08.2022 Observații Distribuție
14 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 53 98 14 11.05.2014 16.08.2022 Observații Distribuție
15 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 48 360 12 06.09.2020 05.08.2022 Observații Distribuție
16 Triton comun, Lissotriton vulgaris 48 135 11 02.07.2016 31.05.2022 Observații Distribuție
17 Năpârcă, Anguis colchica 47 47 14 08.05.2014 11.08.2022 Observații Distribuție
18 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 46 572 17 04.06.2017 13.06.2022 Observații Distribuție
19 Șarpe de apa, Natrix tessellata 46 80 20 22.10.2006 18.07.2022 Observații Distribuție
20 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 37 517 11 18.05.2018 13.08.2022 Observații Distribuție
21 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 31 239 10 14.02.2016 16.05.2022 Observații Distribuție
22 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 28 32 8 11.09.2016 25.05.2022 Observații Distribuție
23 Șarpe rău, Dolichophis caspius 25 26 15 11.06.2014 24.07.2022 Observații Distribuție
24 Viperă comună, Vipera berus 22 22 12 11.05.2014 19.06.2022 Observații Distribuție
25 Brotăcel, Hyla arborea 19 40 11 05.06.2020 18.06.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 44 elemente