23 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 27 28 2 23.03.2023 03.05.2024 Observații Distribuție
2 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 14 45 2 02.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
3 Gușter, Lacerta viridis 13 15 1 14.05.2023 02.05.2024 Observații Distribuție
4 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 12 15 2 14.05.2023 30.03.2024 Observații Distribuție
5 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 9 29 1 26.03.2023 20.04.2024 Observații Distribuție
6 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 8 10 2 23.04.2023 30.03.2024 Observații Distribuție
7 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 8 197 1 02.04.2023 23.03.2024 Observații Distribuție
8 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 7 25 1 05.04.2023 17.03.2024 Observații Distribuție
9 Șarpe de casa, Natrix natrix 7 8 1 09.06.2023 19.05.2024 Observații Distribuție
10 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 6 29 1 19.05.2023 23.04.2024 Observații Distribuție
11 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 6 11 1 26.03.2023 20.04.2024 Observații Distribuție
12 Triton comun, Lissotriton vulgaris 5 7 2 05.04.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
13 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 3 3 1 22.10.2022 14.05.2023 Observații Distribuție
14 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 3 55 1 01.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
15 Viperă de stepă, Vipera ursinii 3 3 1 06.10.2022 16.06.2023 Observații Distribuție
16 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 2 2 1 26.03.2023 26.03.2023 Observații Distribuție
17 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 2 3 1 19.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
18 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 1 1 1 18.04.2024 18.04.2024 Observații Distribuție
19 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 2 1 14.05.2023 14.05.2023 Observații Distribuție
20 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 1 1 1 07.05.2022 07.05.2022 Observații Distribuție
21 Năpârcă, Anguis colchica 1 1 1 13.04.2024 13.04.2024 Observații Distribuție
22 Viperă comună, Vipera berus 1 1 1 19.05.2023 19.05.2023 Observații Distribuție
23 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 1 1 1 14.04.2023 14.04.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 23 din 23 elemente