49 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Șarpe rău, Dolichophis caspius 77 78 26 11.06.2014 23.05.2024 Observații Distribuție
2 Gușter, Lacerta viridis 345 415 38 08.05.2014 21.05.2024 Observații Distribuție
3 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 253 449 47 28.03.2016 20.05.2024 Observații Distribuție
4 Salamandră, Salamandra salamandra 127 203 28 25.04.2015 19.05.2024 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 509 2.350 30 06.04.2014 19.05.2024 Observații Distribuție
6 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 154 9.285 13 18.03.2016 19.05.2024 Observații Distribuție
7 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 138 1.363 14 06.06.2020 19.05.2024 Observații Distribuție
8 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 56 71 14 11.09.2016 19.05.2024 Observații Distribuție
9 Șarpe de casa, Natrix natrix 146 171 42 19.05.2016 19.05.2024 Observații Distribuție
10 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 337 363 30 10.05.2016 11.05.2024 Observații Distribuție
11 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 79 136 17 11.05.2014 11.05.2024 Observații Distribuție
12 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 154 2.489 25 07.04.2016 10.05.2024 Observații Distribuție
13 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 361 388 36 01.05.2019 07.05.2024 Observații Distribuție
14 Năpârcă, Anguis colchica 75 75 27 08.05.2014 06.05.2024 Observații Distribuție
15 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 183 1.233 23 09.04.2016 06.05.2024 Observații Distribuție
16 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 8 15 7 14.03.2018 05.05.2024 Observații Distribuție
17 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 190 859 20 08.07.2016 04.05.2024 Observații Distribuție
18 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 4 4 4 30.06.2010 02.05.2024 Observații Distribuție
19 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 207 1.067 30 28.03.2016 01.05.2024 Observații Distribuție
20 Șarpe de apa, Natrix tessellata 86 151 27 22.10.2006 01.05.2024 Observații Distribuție
21 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 131 848 23 23.04.2016 29.04.2024 Observații Distribuție
22 Triton comun, Lissotriton vulgaris 71 209 21 02.07.2016 27.04.2024 Observații Distribuție
23 Triton cu creastă, Triturus cristatus 20 115 9 09.04.2016 27.04.2024 Observații Distribuție
24 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 85 97 17 17.08.2019 27.04.2024 Observații Distribuție
25 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 102 748 17 23.04.2016 14.04.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente