49 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Triton cu creasta dunărean, Triturus dobrogicus 1 1 1 06.04.2024 06.04.2024 Observații Distribuție
2 Șopârlă de ziduri italiană, Podarcis siculus 7 10 1 24.06.2023 04.07.2023 Observații Distribuție
3 Șopârlă neidentificată, Lacerta sp. 15 19 2 07.05.2023 09.06.2023 Observații Distribuție
4 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 14 23 3 14.04.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
5 Broasca mică verde, Pelophylax lessonae 2 30 1 23.03.2023 02.05.2023 Observații Distribuție
6 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 6 132 3 13.06.2022 08.04.2024 Observații Distribuție
7 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 3 4 3 05.04.2022 24.05.2023 Observații Distribuție
8 Șarpe de casa/apă, Natrix sp. 1 1 1 24.05.2021 24.05.2021 Observații Distribuție
9 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 5 5 3 22.05.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
10 Țestoasă Ouachita, Graptemys ouachitensis 1 1 1 16.05.2021 16.05.2021 Observații Distribuție
11 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 24 889 9 17.04.2021 13.04.2024 Observații Distribuție
12 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 3 5 2 13.12.2020 12.05.2023 Observații Distribuție
13 Șopârlă de nisip, Eremias arguta 7 8 5 19.09.2020 14.07.2023 Observații Distribuție
14 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 138 1.363 14 06.06.2020 19.05.2024 Observații Distribuție
15 Brotăcel, Hyla arborea 72 1.415 16 05.06.2020 27.08.2023 Observații Distribuție
16 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 12 17 3 09.05.2020 05.07.2023 Observații Distribuție
17 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 10 14 6 05.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
18 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 10 21 3 25.08.2019 05.07.2023 Observații Distribuție
19 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 85 97 17 17.08.2019 27.04.2024 Observații Distribuție
20 Viperă de stepă, Vipera ursinii 5 5 3 09.08.2019 20.06.2023 Observații Distribuție
21 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 361 388 36 01.05.2019 07.05.2024 Observații Distribuție
22 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 8 15 7 14.03.2018 05.05.2024 Observații Distribuție
23 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 56 71 14 11.09.2016 19.05.2024 Observații Distribuție
24 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 12 12 8 22.07.2016 04.07.2023 Observații Distribuție
25 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 190 859 20 08.07.2016 04.05.2024 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 49 elemente