23 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 25 117 2 29.04.2021 15.06.2022 Observații Distribuție
2 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 15 125 2 29.04.2021 04.05.2022 Observații Distribuție
3 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 15 26 1 29.09.2021 19.09.2023 Observații Distribuție
4 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 11 4.311 2 29.04.2021 21.04.2022 Observații Distribuție
5 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 10 16 1 09.05.2021 20.09.2023 Observații Distribuție
6 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 9 9 1 29.04.2021 17.06.2023 Observații Distribuție
7 Șarpe de apa, Natrix tessellata 9 39 1 14.05.2022 27.05.2023 Observații Distribuție
8 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 7 7 1 13.05.2022 17.09.2023 Observații Distribuție
9 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 5 7 1 16.04.2023 17.06.2023 Observații Distribuție
10 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 5 5 2 28.06.2020 21.04.2022 Observații Distribuție
11 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 5 5 2 09.08.2020 17.09.2023 Observații Distribuție
12 Gușter, Lacerta viridis 4 4 2 02.05.2021 27.05.2023 Observații Distribuție
13 Șarpe rău, Dolichophis caspius 4 4 2 21.08.2020 19.09.2023 Observații Distribuție
14 Salamandră, Salamandra salamandra 3 3 2 12.06.2021 07.05.2023 Observații Distribuție
15 Brotăcel, Hyla arborea 2 2 1 16.04.2023 27.05.2023 Observații Distribuție
16 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 2 103 1 27.05.2021 30.04.2023 Observații Distribuție
17 Gușter vărgat, Lacerta trilineata 2 2 1 18.09.2023 19.09.2023 Observații Distribuție
18 Năpârcă, Anguis colchica 2 2 1 27.05.2023 13.08.2023 Observații Distribuție
19 Șarpe de casa, Natrix natrix 2 2 1 29.05.2021 19.05.2023 Observații Distribuție
20 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 1 2 1 29.10.2021 29.10.2021 Observații Distribuție
21 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 1 1 1 22.04.2022 22.04.2022 Observații Distribuție
22 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 1 1 28.03.2021 28.03.2021 Observații Distribuție
23 Triton comun, Lissotriton vulgaris 1 1 1 17.06.2023 17.06.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 23 din 23 elemente