24 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 48 68 2 09.04.2016 06.04.2024 Observații Distribuție
2 Broasca mare de lac, Pelophylax ridibundus 38 282 1 18.03.2016 10.04.2024 Observații Distribuție
3 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 37 239 1 07.04.2016 08.06.2023 Observații Distribuție
4 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 35 252 1 28.03.2016 09.06.2023 Observații Distribuție
5 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 32 44 1 28.03.2016 29.08.2023 Observații Distribuție
6 Țestoasă de Florida, Trachemys scripta 28 204 1 21.03.2016 12.05.2021 Observații Distribuție
7 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 15 133 1 24.05.2016 30.04.2022 Observații Distribuție
8 Gușter, Lacerta viridis 15 17 1 10.06.2016 27.06.2023 Observații Distribuție
9 Șarpe de casa, Natrix natrix 14 20 1 19.05.2016 27.03.2023 Observații Distribuție
10 Șarpe de apa, Natrix tessellata 13 15 1 10.05.2020 01.07.2023 Observații Distribuție
11 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 12 16 1 03.07.2019 25.09.2023 Observații Distribuție
12 Șarpe rău, Dolichophis caspius 10 10 1 16.05.2018 11.10.2023 Observații Distribuție
13 Salamandră, Salamandra salamandra 5 21 1 08.05.2020 30.04.2022 Observații Distribuție
14 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 4 72 1 18.04.2018 13.08.2023 Observații Distribuție
15 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 3 4 1 26.08.2019 17.05.2020 Observații Distribuție
16 Triton cu creastă, Triturus cristatus 2 11 1 09.04.2016 25.06.2021 Observații Distribuție
17 Năpârcă, Anguis colchica 2 2 1 13.05.2020 26.05.2021 Observații Distribuție
18 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 2 2 1 25.08.2019 25.08.2019 Observații Distribuție
19 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 2 2 1 26.05.2021 26.05.2021 Observații Distribuție
20 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 1 2 1 14.03.2018 14.03.2018 Observații Distribuție
21 Triton comun, Lissotriton vulgaris 1 1 1 22.04.2023 22.04.2023 Observații Distribuție
22 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 1 1 1 24.09.2020 24.09.2020 Observații Distribuție
23 Țestoasă de uscat bănățeană, Testudo hermanni 1 1 1 05.05.2020 05.05.2020 Observații Distribuție
24 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 1 1 1 17.05.2020 17.05.2020 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 24 din 24 elemente