21 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 130 134 1 04.08.2022 06.04.2024 Observații Distribuție
2 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 31 45 1 08.09.2022 19.04.2024 Observații Distribuție
3 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 25 26 1 20.05.2023 05.05.2024 Observații Distribuție
4 Șarpe rău, Dolichophis caspius 17 17 1 09.09.2022 24.04.2024 Observații Distribuție
5 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 8 34 1 27.11.2022 17.04.2024 Observații Distribuție
6 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 7 7 1 14.05.2023 23.03.2024 Observații Distribuție
7 Șopârlă de ziduri italiană, Podarcis siculus 7 10 1 24.06.2023 04.07.2023 Observații Distribuție
8 Șarpe de casa, Natrix natrix 7 7 1 18.05.2023 15.04.2024 Observații Distribuție
9 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 6 13 1 14.05.2023 15.04.2024 Observații Distribuție
10 Gușter, Lacerta viridis 6 7 1 18.06.2023 07.05.2024 Observații Distribuție
11 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 5 18 1 21.05.2021 05.05.2024 Observații Distribuție
12 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 4 4 1 22.05.2023 22.05.2023 Observații Distribuție
13 Șarpe de apa, Natrix tessellata 4 4 1 30.04.2023 27.04.2024 Observații Distribuție
14 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 3 12 1 06.08.2023 15.04.2024 Observații Distribuție
15 Broasca de pământ verde, Pelobates balcanicus 2 4 1 11.05.2023 12.05.2023 Observații Distribuție
16 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 1 3 1 16.04.2024 16.04.2024 Observații Distribuție
17 Broasca de pământ brună, Pelobates fuscus 1 2 1 15.04.2024 15.04.2024 Observații Distribuție
18 Salamandră, Salamandra salamandra 1 1 1 19.09.2023 19.09.2023 Observații Distribuție
19 Triton cu creasta dunărean, Triturus dobrogicus 1 1 1 06.04.2024 06.04.2024 Observații Distribuție
20 Năpârcă, Anguis colchica 1 1 1 06.05.2024 06.05.2024 Observații Distribuție
21 Șarpele lui Esculap, Zamenis longissimus 1 1 1 22.10.2022 22.10.2022 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 21 din 21 elemente