18 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 21 61 1 07.05.2022 23.09.2023 Observații Distribuție
2 Izvoraș neidentificat, Bombina sp. 12 21 1 09.09.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
3 Năpârcă, Anguis colchica 6 6 1 31.05.2022 22.09.2023 Observații Distribuție
4 Gușter, Lacerta viridis 4 5 1 12.09.2023 18.09.2023 Observații Distribuție
5 Șarpe de casa, Natrix natrix 4 4 2 21.07.2022 02.11.2023 Observații Distribuție
6 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 3 3 2 24.07.2021 02.11.2023 Observații Distribuție
7 Șarpe de alun, Coronella austriaca 3 3 1 21.09.2023 22.09.2023 Observații Distribuție
8 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 2 2 1 24.07.2022 20.09.2023 Observații Distribuție
9 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 2 2 1 24.07.2022 22.09.2023 Observații Distribuție
10 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 2 4 1 28.08.2023 19.09.2023 Observații Distribuție
11 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 2 2 1 09.09.2023 10.09.2023 Observații Distribuție
12 Brotăcel, Hyla arborea 1 1 1 01.05.2021 01.05.2021 Observații Distribuție
13 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 1 1 1 22.03.2023 22.03.2023 Observații Distribuție
14 Triton comun, Lissotriton vulgaris 1 4 1 31.05.2022 31.05.2022 Observații Distribuție
15 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 1 1 1 14.07.2020 14.07.2020 Observații Distribuție
16 Șarpe de apa, Natrix tessellata 1 1 1 18.07.2022 18.07.2022 Observații Distribuție
17 Viperă comună, Vipera berus 1 1 1 20.09.2023 20.09.2023 Observații Distribuție
18 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 1 15 1 11.09.2023 11.09.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 18 din 18 elemente