21 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Gușter, Lacerta viridis 10 10 1 15.08.2020 05.04.2024 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 6 7 2 13.07.2021 19.03.2023 Observații Distribuție
3 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 6 6 2 01.04.2021 01.05.2023 Observații Distribuție
4 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 5 7 1 20.09.2020 30.06.2021 Observații Distribuție
5 Șarpe de casa, Natrix natrix 4 4 2 17.08.2021 25.05.2023 Observații Distribuție
6 Viperă comună, Vipera berus 4 4 1 10.10.2021 21.08.2022 Observații Distribuție
7 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 4 19 1 12.05.2021 27.05.2022 Observații Distribuție
8 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 3 5 1 14.05.2022 06.04.2024 Observații Distribuție
9 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 3 3 1 28.06.2020 13.07.2021 Observații Distribuție
10 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 3 3 2 09.08.2020 24.05.2023 Observații Distribuție
11 Șarpe de apa, Natrix tessellata 3 3 2 24.07.2021 25.05.2023 Observații Distribuție
12 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 2 2 1 30.06.2021 24.05.2023 Observații Distribuție
13 Șarpe rău, Dolichophis caspius 2 2 1 21.08.2020 02.10.2021 Observații Distribuție
14 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 1 2 1 03.06.2022 03.06.2022 Observații Distribuție
15 Brotăcel, Hyla arborea 1 1 1 27.05.2023 27.05.2023 Observații Distribuție
16 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 1 1 1 11.06.2021 11.06.2021 Observații Distribuție
17 Salamandră, Salamandra salamandra 1 1 1 12.06.2021 12.06.2021 Observații Distribuție
18 Triton cu creastă, Triturus cristatus 1 1 1 28.03.2021 28.03.2021 Observații Distribuție
19 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 1 1 1 11.06.2021 11.06.2021 Observații Distribuție
20 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 1 1 1 24.05.2023 24.05.2023 Observații Distribuție
21 Șarpe de alun, Coronella austriaca 1 1 1 21.10.2023 21.10.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 21 din 21 elemente