21 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Broască verde neidentificată, Pelophylax sp. 65 1.066 1 06.06.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
2 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 46 379 1 08.06.2022 02.07.2023 Observații Distribuție
3 Brotăcel, Hyla arborea 39 1.356 1 06.06.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
4 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 27 432 1 06.06.2022 04.07.2023 Observații Distribuție
5 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 24 34 1 27.02.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
6 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 20 65 1 26.03.2022 04.07.2023 Observații Distribuție
7 Gușter, Lacerta viridis 20 25 1 25.03.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
8 Șopârlă de pădure, Darevskia praticola 10 15 1 25.03.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
9 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 8 8 1 25.03.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
10 Șopârliță de frunzar, Ablepharus kitaibelii 7 18 1 07.06.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
11 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 6 11 1 26.03.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
12 Șarpe de casa, Natrix natrix 5 5 1 28.04.2023 03.07.2023 Observații Distribuție
13 Triton comun, Lissotriton vulgaris 4 19 1 27.02.2022 23.03.2023 Observații Distribuție
14 Broască roșie neidentificată, Rana sp. 4 602 1 27.02.2022 28.04.2023 Observații Distribuție
15 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 3 5 1 19.03.2023 02.07.2023 Observații Distribuție
16 Șarpe rău, Dolichophis caspius 3 3 1 07.06.2022 05.07.2023 Observații Distribuție
17 Triton cu creastă, Triturus cristatus 2 3 1 27.02.2022 23.03.2023 Observații Distribuție
18 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 2 3 1 08.06.2022 28.04.2023 Observații Distribuție
19 Salamandră, Salamandra salamandra 1 1 1 27.02.2022 27.02.2022 Observații Distribuție
20 Șarpe de alun, Coronella austriaca 1 1 1 07.06.2022 07.06.2022 Observații Distribuție
21 Șarpe de apa, Natrix tessellata 1 1 1 30.04.2023 30.04.2023 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 21 din 21 elemente