26 înregistrări

Filtru activ Filtrează rezultate
Fără filtre spațiale
# Specie / Taxonomic Nr. obs Nr. ex. Utilizatori Prima obs. Ultima obs. Liste
1 Izvoraș cu burta galbenă, Bombina variegata 28 317 1 01.06.2020 23.06.2023 Observații Distribuție
2 Broasca roșie de munte, Rana temporaria 10 218 1 17.04.2021 29.03.2024 Observații Distribuție
3 Șopârlă de câmp, Lacerta agilis 9 9 2 01.04.2021 01.05.2023 Observații Distribuție
4 Gușter, Lacerta viridis 7 8 2 06.06.2021 05.04.2024 Observații Distribuție
5 Izvoraș cu burta roșie, Bombina bombina 5 12 2 07.05.2021 06.04.2024 Observații Distribuție
6 Salamandră, Salamandra salamandra 5 9 1 03.05.2022 14.04.2024 Observații Distribuție
7 Broasca râioasa brună, Bufo bufo 4 12 1 12.05.2021 03.05.2022 Observații Distribuție
8 Triton alpin, Ichthyosaura alpestris 4 46 1 29.04.2021 15.06.2021 Observații Distribuție
9 Țestoasă de uscat dobrogeana, Testudo graeca 4 5 2 07.05.2021 24.05.2023 Observații Distribuție
10 Țestoasă de apă europeană, Emys orbicularis 4 6 2 06.05.2021 14.06.2022 Observații Distribuție
11 Broasca roșie de pădure, Rana dalmatina 3 53 1 03.01.2021 16.04.2023 Observații Distribuție
12 Șarpe rău, Dolichophis caspius 3 3 2 21.08.2020 21.04.2022 Observații Distribuție
13 Brotăcel răsăritean, Hyla orientalis 2 2 1 07.05.2021 13.06.2022 Observații Distribuție
14 Triton comun, Lissotriton vulgaris 2 2 1 12.05.2021 16.04.2023 Observații Distribuție
15 Năpârcă, Anguis colchica 2 2 1 26.08.2021 17.10.2022 Observații Distribuție
16 Șarpe de casa, Natrix natrix 2 2 1 13.06.2020 25.05.2023 Observații Distribuție
17 Șarpe de apa, Natrix tessellata 2 2 2 25.05.2023 19.08.2023 Observații Distribuție
18 Brotăcel, Hyla arborea 1 1 1 27.05.2023 27.05.2023 Observații Distribuție
19 Broasca râioasă verde, Bufotes viridis 1 1 1 13.06.2020 13.06.2020 Observații Distribuție
20 Broasca mică de lac, Pelophylax kl. esculentus 1 5 1 13.06.2022 13.06.2022 Observații Distribuție
21 Șopârlă de munte, Zootoca vivipara 1 1 1 23.06.2023 23.06.2023 Observații Distribuție
22 Șopârlă de ziduri, Podarcis muralis 1 1 1 30.03.2024 30.03.2024 Observații Distribuție
23 Șopârlă de iarba, Podarcis taurica 1 1 1 24.05.2023 24.05.2023 Observații Distribuție
24 Balaur dobrogean, Elaphe sauromates 1 1 1 24.05.2023 24.05.2023 Observații Distribuție
25 Viperă cu corn, Vipera ammodytes 1 1 1 30.06.2010 30.06.2010 Observații Distribuție
Afișat de la 1 până la 25 din 26 elemente