Fișa observației

01.11.2019, 13:53

Raţă cu cap castaniu
(Aythya ferina)

16

Bogdan Ciortan, Silviu Simula

07.11.2019, 17:14

Bogdan Ciortan

Floresti (CJ)

Harta