Fișa observației

01.02.2019, 14:37

Raţă cu cap castaniu
(Aythya ferina)

2

Bogdan Ciortan, Silviu Simula, Petrișor Mădălina

19.02.2019, 07:16

Bogdan Ciortan

Floresti (CJ)

Harta