Fișa observației

18.12.2017, 14:05

Raţă cu cap castaniu
(Aythya ferina)

10

Bogdan Ciortan, Silviu Simula, Renata Georgevici

19.12.2017, 11:56

Bogdan Ciortan

Floresti (CJ)

Harta