Fișa observației

19.11.2017, 13:26

Raţă cu cap castaniu
(Aythya ferina)

4

Bogdan Ciortan, Silviu Simula, Renata Georgevici

19.11.2017, 18:36

Bogdan Ciortan

Geaca (CJ)

Harta