Fișa observației

27.09.2020, 09:24

Căprior
(Capreolus capreolus)

2

Anca Pui, Cristi Domșa, Judit Veres-Szászka

28.09.2020, 09:20

Anca Pui

Valcelele (CL)

Harta