Fișa observației

22.09.2020, 21:18

Șarpe de casa
(Natrix natrix)

1

Dani Dragan

24.09.2020, 14:04

Dani Dragan

Sector 4 (B)

Harta