Fișa observației

16.06.2020, 19:25

Năpârcă
(Anguis colchica)

1

Bogdan Ciortan

24.06.2020, 16:15

Bogdan Ciortan

Cluj-Napoca (CJ)

Harta