Fișa observației

04.06.2021, 10:27

Năpârcă
(Anguis colchica)

1

Nándor Veres-Szászka

04.06.2021, 19:13

Nándor Veres-Szászka

Sacuieu (CJ)

Harta