Fișa observației

12.05.2021, 09:59

Țestoasă de Florida
(Trachemys scripta)

4

Dani Dragan

12.05.2021, 11:11

Dani Dragan

Sector 3 (B)

Harta