Fișa observației

05.07.2023, 17:10

Șopârliță de frunzar
(Ablepharus kitaibelii)

5

Melenciuc Raluca

13.02.2024, 13:15

Melenciuc Raluca

Varvoru de Jos (DJ)

Harta