Fișa observației

13.04.2021, 21:42

Triton cu creastă
(Triturus cristatus)

60

Bogdan Ciortan

16.04.2021, 11:17

Bogdan Ciortan

Sighisoara (MS)

Harta