Fișa observației

11.01.2024, 09:47

Căprior
(Capreolus capreolus)

5

Cristian Moiceanu, Stefan Duluta

12.01.2024, 10:18

Cristian Moiceanu

Cornetu (IF)

Harta