Fișa observației

28.11.2023, 12:42

Arici
(Erinaceus roumanicus)

1

Geta Dinu

28.11.2023, 12:53

Geta Dinu

Sector 4 (B)

Harta